Presentatie eindrapport Lerende Evaluatie IBP Vitaal Platteland

Interbestuurlijk werken naar een economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam platteland. Dat is de gezamenlijke ambitie van ministeries, provincies, waterschappen, gemeenten en maatschappelijke organisaties die samenwerken onder de paraplu IBP Vitaal Platteland. Meer ruimte voor interbestuurlijk werken, al is de richting naar een vitaal platteland nog in ontwikkeling. Om gezamenlijk te leren en ontwikkelen op de vernieuwende aanpak heeft een onderzoeksteam van het Planbureau van de Leefomgeving en het VU Athena Instituut de afgelopen twee jaar hard gewerkt aan de lerende evaluatie ervan

Op 24 maart overhandigt PBL het eindrapport van de lerende evaluatie uitgevoerd op verzoek van de opdrachtgevers van het IBP Vitaal Platteland: het ministerie van LNV, Interprovinciaal Overleg, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen.

Wij nodigen u van harte uit hier online bij te zijn. U kunt zich aanmelden via het formulier hieronder.

Programma

 • Toelichting op de belangrijkste punten van het eindrapport Vitaal Platteland door Hans Mommaas, directeur PBL
 • In gesprek met Johan Osinga, DG Natuur, Visserij en Landelijk gebied ministerie van LNV en de Tilburgse wethouder Mario Jacobs, betrokken bij het IBP VP gebied Van Gogh Nationaal Park.
 • Ronde tafelgesprek met vertegenwoordigers uit verschillende betrokken bestuurslagen en maatschappelijke organisaties:
  • Olga van Kalles (programmamanager bij opdrachtgever IBP VP)
  • Albert Vermuë (directeur Leefomgeving bij VNG)
  • Antoinet Looman (bestuurder bij Waterschap Rijn en IJssel)
  • Lenneke Büller (namens burgerinitiatief Stichting Beekdallandschap Koningsdiep, betrokken bij IVP VP-gebied Aldeboarn De Deelen).
  • Een vertegenwoordiger van de Provincies

Het programma is uiterlijk om 11:45u afgelopen.

Zie voor meer informatie over ons programma Vitaal Platteland de themasite www.pbl.nl/vitaal-platteland/ibp.

Vervolg

Na een korte (lunch)pauze vindt vanaf 12.30 uur een aansluitende bijeenkomst plaats die wordt georganiseerd door het landelijk interbestuurlijke programma Vitaal Platteland. In deze ‘overdrachtsbijeenkomst’ maken we een praktische vertaalslag van de bevindingen: Hoe kunnen professionals die werken aan gebiedsopgaven gebruik maken van de inzichten en ervaringen die de afgelopen 3,5 jaar zijn opgedaan? Deze bijeenkomst vindt plaats van 12:30u tot 14:00 u. U bent ook hier van harte welkom. Meer informatie en aanmeldmogelijkheid voor deze sessie vindt u op www.werkplaatsvitaalplatteland.nl.

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *