Seminar 'Brede welvaart in beleid'

Waarschuwingsbericht

Aanmelding via dit formulier is gesloten.

Aflevering 1: Regionaal beleid en mobiliteit 

Steeds vaker wordt brede welvaart beschouwd als een richtinggevend concept bij het nadenken over de toekomst van Nederland. Wil het concept zijn waarde in dit debat behouden dan is het van belang om concreet te maken wat het betekent en hoe je ermee om kunt gaan in beleid. De vertaling van 'brede welvaart' naar beleid en politiek is een belangrijk thema in het onderzoek van de planbureaus. In deze eerste aflevering van een serie seminars over brede welvaart presenteert het PBL de resultaten van recent onderzoek naar de betekenis van het concept brede welvaart voor regionaal beleid en mobiliteitsbeleid. 

Binnen het regionaal ontwikkelingsbeleid zorgt het brede-welvaartsdenken voor een brede blik op het welzijn van de inwoners van de regio; naast of ze voldoende inkomen hebben, is het ook relevant of ze prettig wonen en de voorzieningen die ze nodig hebben kunnen bereiken. Het waarborgen en bevorderen van brede welvaart in de regio kan echter niet zonder keuzes te maken in wat van belang is voor de inwoners. Keuzes zijn noodzakelijk omdat niet alle aspecten van brede welvaart gelijk op gaan; zo betekent het aanleggen van meer bedrijventerreinen vaak een verlies aan open ruimte. Naast een integrale blik is dus ook een integrale afweging noodzakelijk voor een efficiënt en effectief beleid. PBL-onderzoeker Anet Weterings gaat in op de inzichten die zijn opgedaan in een driejarig onderzoeksprogramma naar brede welvaart in de regio en de ervaringen in het Regio Deal-beleid – het eerste beleid waarin het bevorderen van brede welvaart expliciet centraal staat.

Ook in het mobiliteitsbeleid komen beleidsmakers en bestuurders voor uitdagende keuzes te staan. Mobiliteit levert een belangrijke bijdrage aan de brede welvaart van mensen, maar kan deze zowel vergroten (via het bereiken van banen, voorzieningen en sociale contacten of de bijdrage aan de fysieke en mentale gezondheid) als verlagen (door verkeersonveiligheid, geluidsoverlast, milieuvervuiling en klimaatverandering). Die positieve en negatieve effecten zijn bovendien niet gelijkmatig verdeeld over verschillende groepen mensen. Het is daarom ook hier belangrijk om de afweging tussen conflicterende belangen of behoeftes expliciet te maken en daarbij helder te zijn over de principes die worden gehanteerd. Een voordeel is dat er ook meer handelingsopties in beeld kunnen komen. Niet elk mobiliteitsprobleem behoeft namelijk een mobiliteitsoplossing. PBL-onderzoeker Danielle Snellen licht dit nader toe.

Na de presentaties is er gelegenheid voor vragen en discussie.

U bent van harte welkom om aan te schuiven bij de online presentatie en discussie over brede welvaart op 21 december van 12.00 tot 13.30 uur. Aanmelden kan onder aan deze pagina.

Programma van het seminar:

Tijd Programmaonderdeel
12:00 Welkom door Femke Verwest, hoofd van de PBL-sector Verstedelijking en Mobiliteit en Hans Mommaas, directeur van het PBL
12:10 Presentatie ‘Bevorderen van brede welvaart in de regio: breed beschouwen en keuzes maken’ door onderzoeker Anet Weterings, PBL
12:30 Presentatie ‘Brede welvaart en mobiliteit’ door onderzoeker Danielle Snellen, PBL
12:50 Reflectie door Joks Janssen, lector ‘Brede welvaart in de regio’ en senior adviseur-onderzoeker Het PON & Telos
13:00 Discussie
13:30 Eind

 

Indien u nog wilt deelnemen aan dit seminar, kunt u contact opnemen via pbl-evenementen@pbl.nl.