Seminar 'Brede welvaart in beleid'

Bij het nadenken over de toekomst van Nederland wordt steeds vaker het concept van brede welvaart gebruikt. Het concept is dus populair, en kan daadwerkelijk van waarde zijn in dit debat en voor het beleid, maar: wat betekent het nu precies, en wat kan het beleid er concreet mee?
Het PBL heeft recent twee publicaties uitgebracht die hierop ingaan. Tijdens het webinar ‘Brede welvaart in beleid’ delen de onderzoekers hun ideeën over wat het betekent om het gebruik van het brede-welvaartconcept te bevorderen in het regionaal ontwikkelingsbeleid en het mobiliteitsbeleid. Vervolgens zal Joks Janssen – lector ‘Brede welvaart in de regio’ en senior adviseur-onderzoeker Het PON & Telos – een reflectie geven op de inzichten in de PBL-publicaties en ingaan op wat er voor nodig is om deze ook te benutten in de dagelijkse beleidspraktijk.

Binnen het regionaal ontwikkelingsbeleid zorgt het brede-welvaartsdenken voor een brede blik op het welzijn van de inwoners van de regio; naast of ze voldoende inkomen hebben, is het ook relevant of ze prettig wonen en de voorzieningen die ze nodig hebben kunnen bereiken. Het waarborgen en bevorderen van brede welvaart in de regio kan echter niet zonder keuzes te maken in wat van belang is voor de inwoners. Keuzes zijn noodzakelijk omdat niet alle aspecten van brede welvaart gelijk op gaan; zo betekent het aanleggen van meer bedrijventerreinen vaak een verlies aan open ruimte. Naast een integrale blik is dus ook een integrale afweging noodzakelijk voor een efficiënt en effectief beleid. PBL-onderzoeker Anet Weterings gaat in op de inzichten die zijn opgedaan in een driejarig onderzoeksprogramma naar brede welvaart in de regio en de ervaringen in het Regio Deal-beleid – het eerste beleid waarin het bevorderen van brede welvaart expliciet centraal staat.

Ook in het mobiliteitsbeleid komen beleidsmakers en bestuurders voor uitdagende keuzes te staan. Mobiliteit levert een belangrijke bijdrage aan de brede welvaart van mensen, maar kan deze zowel vergroten (via het bereiken van banen, voorzieningen en sociale contacten of de bijdrage aan de fysieke en mentale gezondheid) als verlagen (door verkeersonveiligheid, geluidsoverlast, milieuvervuiling en klimaatverandering). Die positieve en negatieve effecten zijn bovendien niet gelijkmatig verdeeld over verschillende groepen mensen. Het is daarom ook hier belangrijk om de afweging tussen conflicterende belangen of behoeftes expliciet te maken en daarbij helder te zijn over de principes die worden gehanteerd. Een voordeel is dat er ook meer handelingsopties in beeld kunnen komen. Niet elk mobiliteitsprobleem behoeft namelijk een mobiliteitsoplossing. PBL-onderzoeker Danielle Snellen licht dit nader toe.

Na de presentaties is er gelegenheid voor vragen en discussie.

Programma van dit seminar

Tijd Programmaonderdeel
12:00 Welkom door sectorhoofd Femke Verwest, PBL
12:05 Presentatie ‘Bevorderen van brede welvaart in de regio: breed beschouwen en keuzes maken’ door onderzoeker Anet Weterings, PBL
12:25 Presentatie ‘Brede welvaart en mobiliteit’ door onderzoeker Danielle Snellen, PBL
12:45 Reflectie door Joks Janssen, lector ‘Brede welvaart in de regio’ en senior adviseur-onderzoeker Het PON & Telos
12:55 Discussie
13:30 Eind

 

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *