Symposium De kracht van de kaart!

Kaarten zijn een krachtig communicatiemiddel om verschillende belangen en posities met elkaar te verbinden. Het Planbureau voor de Leefomgeving en de TU Delft nodigen u uit voor een bijzonder symposium over het maken van kaarten en de betekenis daarvan. Op 28 september bespreken verschillende experts kaarten die de langetermijnontwikkeling van Nederland tonen. 

We zoomen in op de Historische atlas van Nederland. Hoe ons land in 2000 jaar is ingericht en kaarten die opties voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Nederland verkennen uit de PBL Ruimtelijke Verkenning 2023. Hoe zijn deze kaarten gemaakt? Wat is de betekenis van die kaarten en wat kunnen we daarvan leren? En welke lessen kunnen we meegeven voor de huidige grote ruimtelijke vraagstukken? Het symposium is met name bedoeld voor kaartenmakers en experts op het gebied van ruimtelijke ordening van Nederland in verleden, heden en toekomst.

Programma

Tijd Programmaonderdeel
15:00  Reinout Rutte, stads- en architectuurhistoricus TU Delft over de kaarten in zijn Historische Atlas van Nederland
15:30  Kersten Nabielek, ruimtelijk ontwerper PBL over het maken en het gebruik van toekomstkaarten in de Ruimtelijke verkenning 2023
16:00  Gido ten Dolle en Elien Wierenga, BZK programma Mooi Nederland over het werken met toekomstkaarten ter voorbereiding van de nieuwe Nota Ruimte
16.20 Reflecties en plenaire discussie met Nikki Brand, beleidsexpert TU Delft, Freek Schmidt, hoogleraar architectuurgeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam, met beleidsmakers die werken aan de nieuwe Nota Ruimte en met het College van Rijksadviseurs. David Hamers, onderzoeker Stedelijk Gebied PBL leidt het gesprek.
17:00 Einde, borrel

Aanmelden

Het maximum aantal aanmeldingen voor de zaal is bereikt. U kunt zich nog wel aanmelden voor het online volgen van het symposium.  

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *