Symposium: Future Water Challenges - Bending the Trend

Waarschuwingsbericht

Aanmelding via dit formulier is gesloten.

De water- en klimaat-gerelateerde problemen in de wereld nemen hand over hand toe. Overstromingen, droogte, hitte, natuurbranden en watervervuiling; als er niets verandert wordt de situatie in veel gebieden alleen maar slechter. Hoe kan het tij worden gekeerd? De problemen én mogelijke oplossingen staan centraal tijdens het symposium over de nieuwe PBL-publicatie The Geography of Future Water Challenges: Bending the Trend.

Tijdens de gevarieerde middag nam minister Mark Harbers van IenW het eerste exemplaar van het rapport in ontvangst.

Verder kwam een keur aan sprekers aan het woord, over vragen als:
In hoeverre is bending the trend mogelijk in het licht van een groeiende wereldbevolking en doorgaande klimaatverandering? Hoever zijn de risico’s terug te dringen, en wat is daarvoor nodig? En wat betekent dit voor de beschikbaarheid van water, voedsel, energie en mogelijk ook voor migratie en conflicten? 

 

Programma

Tijd Beschrijving
14.00  Inloop, ontvangst
14.30  Welkom door moderator Annemieke Nijhof, algemeen directeur Deltares
14.35 Korte introductie door PBL-directeur Marko Hekkert
14.40 Interview over het rapport met projectleider Willem Ligtvoet
14.55 Videoboodschap vanuit  New York van de Nederlandse watergezant Henk Ovink, IenW
15.15 Interview met M. Riaz Manidullah, amabassadeur van Bangladesh en Louise van Schaik,  hoofd van de afdeling EU & Global Affairs, Clingendael
15.30 Overhandiging PBL-publicatie The Geography of Future Water Challenges: Bending the Trend aan minister Mark Harbers (IenW) gevolgd door een interview met de minister
15.50 Paneldiscussie met Frans van de Ven (expert advisor Deltares), Kitty van der Heijden (DG Internationale samenwerking ministerie van Buitenlandse Zaken) en Maarten van Aalst (directeur KNMI)
16.20 Bijzondere afsluiting met Theaterdraad
16.35 Borrel