Symposium Kennis met impact

Kennis met impact klinkt mooi, maar hoe doen we dat? Wat is daarvan de betekenis voor onderzoek en beleid? Hierover gaat het PBL-symposium Kennis met impact op 26 november 2019.

Juist nu verdient dit onderwerp onze aandacht, omdat we op veel beleidsterreinen te maken hebben met een veranderend ‘governance’ landschap, de democratisering van kennis en ingrijpende transities. Tijdens het symposium lanceren we het PBL essay Reflexiviteit in publieke kennisorganisaties: Kennis voor beleid en samenleving in verandering. Dit essay benadrukt het belang van reflexiever werken: doorlopend afwegingen maken over de positionering van de kennisrol en de inrichting en afstemming van onderzoek- en beleidsprocessen.

Tijdens het symposium vertrekken we vanuit PBL-ervaringen met meerdere kennisrollen in het klimaatbeleid: klimaattafels, doorrekeningen, lokale kennisvoorziening. Hoe helpt reflexiever werken ons bij onze positionering? We zijn benieuwd naar jullie ervaringen en uitdagingen en gaan hierover met elkaar in gesprek.

Voorlopig programma

14.30u 

15.00u

15.05u

Inloop met koffie

Aanvang programma: welkom door dagvoorzitter Bas Arts (chief scientist PBL)

Toelichting op het essay ‘Reflexiviteit in publieke kennisorganisaties’ door Eva Kunseler en Lisa Verwoerd

15.30u Open space: inventariseren uitdagingen en werkwijzen rondom omgevings- en kwaliteitsbewust werken in parallelle groepen
16.15u Eyeopeners uit de open spaces
16.30u Normaliseren van opgavegericht werken in beleid en onderzoek door Martijn van der Steen (directeur denktank NSOB)
16.50u Overhandiging van het essay door Hans Mommaas (directeur PBL) aan Chris Kuijpers (DG BZK) en Albert Vermuë (directeur VNG).
17.00u Borrel

 

 

Aanmelden (tot 15-11)

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *