Workshop SPARK

Het nieuwe personenautoparkmodel dat Rijkswaterstaat en het Planbureau voor de Leefomgeving hebben laten ontwikkelen op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, is bijna klaar. Op 7 december geven we een rondleiding door het model voor onderzoeksbureaus en andere geïnteresseerde marktpartijen.

Het nieuwe model luistert naar de naam SPARK (Strategisch PersonenAuto RekenKader) en zal in de eerste week van september op de PBL website worden gepubliceerd. Het doel van het nieuwe rekeninstrument is om op nationaal niveau de omvang en samenstelling van het personenautopark te ramen voor verschillende omgevingsscenario's en om effecten van uiteenlopende (fiscale) beleidsmaatregelen te kunnen analyseren. Het model combineert de functionaliteiten van de bestaande modellen en is volledig openbaar. De opdracht voor ontwikkeling van het model is via een Europees aanbestedingstraject gegund aan een consortium bestaande uit de marktpartijen Significance en Demis.

Save the date

De rondleiding door het model is op 7 december 2023 van 15:00 tot 17:00 uur.
Deze vindt plaats bij PBL: op de Bezuidenhoutseweg 30 in Den Haag.
U kunt zich daarvoor aanmelden via het secretariaat.