Achtergrondinformatie over de Regio Deals

Door middel van Regio Deals pakken het Rijk, regionale overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties gezamenlijk regionale opgaven aan. Het gaat om uiteenlopende opgaven, zoals het verzilveren van de groeipotenties van regio’s, het wegwerken van sociaal-economische achterstanden, het faciliteren van transities (bijvoorbeeld naar een andere economische structuur of verduurzaming), of het verbeteren van de fysieke leefomgeving.

Het ministerie van LNV coördineert de Regio Deals. Dat gebeurt in overleg met het ministerie van BZK en in samenwerking met andere departementen. In het regeerakkoord van 2017 is voor het Regiodealbeleid een budget ter beschikking gesteld van € 950 miljoen voor de jaren 2018 tot en met 2022. Ook de regionale partijen dragen bij aan de financiering van de Regio Deals.

De eerste tranche is begin 2018 aangekondigd, en omvat 6 opgaven. Eind 2018 zijn 12 voorstellen geselecteerd die in de loop van 2019 zijn uitgewerkt tot de tweede tranche aan Regio Deals. Begin 2020 heeft het kabinet de selectie bekend gemaakt van voorstellen die in aanmerking komen voor de derde tranche Regio Deals.

Meer informatie over de Regio Deals