Publicaties en producten PBL onderzoeksprogramma

Het PBL brengt regelmatig publicaties en producten met daarin haar bevindingen uit het onderzoeksprogramma naar de Regio Deals. Hieronder een overzicht met een korte toelichting en een link naar de producten.

Briefadvies over regionaal beleid

In juni 2018 vroeg het ministerie van LNV aan het PBL een korte notitie uit te brengen met de stand van zaken van het denken over beleid gericht op het versterken van regio’s, als eerste input voor het Regiodealbeleid. Het PBL deed dit via een briefadvies.

Position Paper ‘Brede welvaart en regionale ontwikkelingen’

Deze paper geeft een theoretische en conceptuele beschrijving van brede welvaart en plaatst dit begrip in een regionaal perspectief.

Interactieve website ‘Hoe is het leven in jouw regio?’

Deze website bevat informatie over de kwaliteit van leven in het hier en nu voor alle gemeenten van Nederland. Ook is er een handleiding en achtergrondinformatie over de website beschikbaar.