Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Bevolking in 2050

De laatste vijftig jaar is de bevolking toegenomen van 10 tot meer dan 16 miljoen. Niet alleen de omvang van de bevolking is sterk veranderend, ook de leeftijdsstructuur van de bevolking heeft sterke wijziging ondergaan. Dit is het gevolg van een relatief laag kindertal in de afgelopen decennia en een stijgende levensverwachting.

Bevolkingsomvang

De Nederlandse bevolking bedraagt momenteel 16,3 miljoen mensen. In drie van de vier scenario's is er een toename van de bevolking in 2050. Alleen het scenario Regional Communities leidt tot een lichte afname.

Figuur: grafiek met de bevolkingsomvang van Nederland tot 2050 volgens verschillende scenario's (PBL); drie van de vier scenario's is er een toename van de bevolking in 2050. Alleen het scenario Regional Communities leidt tot een lichte afname

Volgens de bevolkingsprognose 2002 van het CBS zal het inwonertal van Nederland toenemen naar 17,7 miljoen rond 2040 en daarna afnemen tot 17,6 miljoen in 2050.

  • In het Global Economy scenario blijft de bevolking voortdurend groeien tot 20,3 miljoen inwoners in 2050.
  • In het Strong Europe scenario blijft de bevolking voortdurend groeien om in 2050 uit te komen op 19,2 miljoen.
  • In het Transatlantic Market scenario is sprake van een tragere bevolkingsgroei dan in de bevolkingsprognose en groeit de bevolking naar 16,8 miljoen in 2050.
  • In het Regional Communities scenario is sprake van een lichte groei tot 2015 waarna de bevolking gaat krimpen tot 15,1 miljoen inwoners in 2050.

Leeftijdsopbouw

De bevolkingspiramide geeft een totaalbeeld van de wijzigingen die tussen 2000 en 2050 optreden in de leeftijdstructuur van de bevolking. Duidelijk zichtbaar is de toename van het aantal ouderen in alle vier scenario’s. Het percentage 65 plussers was in 2002 13,7% en zal in de toekomst ver stijgen. In 2050 zal dit percentage variëren van 21,8% in Global Economy tot 24,1% in Regional Communities. Daarnaast neemt het aantal jongeren af (ontgroening) in het Transatlantic Market en Regional Communities scenario en neemt dit toe in het Global Economy en Strong Europe scenario.

Figuur: grafiek met leeftijdstructuur voor Nederland in 2000 en in 2050 voor verschillende toekomstscenario

Achtergrondinformatie

Drie basiscomponenten van de demografische ontwikkelingen zijn:

Deze componenten worden beïnvloed door sociale, economische en culturele factoren. Met behulp van scenario’s wordt aangegeven hoe deze factoren de toekomstige ontwikkelingen in geboorte, sterfte en migratie bepalen.