Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

E-Design - Doel en opzet

Het E-Design model heeft als doel een instrument aan te bieden waarmee een ontwerp kan worden gemaakt van het energiesysteem in Nederland in 2050. Het gaat om de technische kant van het energieaanbod systeem. Alle berekeningen hebben alleen betrekking op het jaar 2050 wat voldoende vrijheidsgraden biedt voor een nieuw ontwerp van het Nederlandse energiesysteem.

 e-design, samenhang en systeemniveau; schematische weergave van het model (PBL)

Figuur 1: E-Design - Samenhang op systeemniveau

Het model biedt de gebruiker ruim honderd technische opties voor het toekomstige energiesysteem in 2050. Deze opties zijn gerangschikt in 16 subsystemen, verdeeld over industrie, gebouwde omgeving, verkeer, elektriciteitsvoorziening en brandstoffenproductie (zie figuur 1). Voor lucht- en scheepvaart zijn er geen technologiekeuzen. Deze vragen in alle gevallen vloeibare brandstoffen, maar bij de productie daarvan kan bijvoorbeeld wel een groter aandeel biobrandstof worden gekozen.