Logo of the PBL Netherlands Environmental Assessment Agency
To the main menuTo the main content

Vergelijking van energievoorraden en koolstofbudget voor 2 graden Celsius klimaatdoel

Infographic | 24-02-2016

In bovenstaand figuur wordt een vergelijking gemaakt tussen de voorraadschatting van fossiele brand-stoffen en het koolstofbudget. Hiervoor worden energievoorraden uitgedrukt in termen van de emissies die zij zouden veroorzaken bij verbranding. Bij voorraadschattingen geldt dat onderscheid moet worden gemaakt tussen zogenaamde ‘reserves’ en ‘overige voorraden’.

Reserves zijn dat deel van de voorraad waarvan het bestaan vrij zeker is, en waarvan ingeschat is dat zij ook economisch winbaar zijn. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen conventionele voorraden en niet-conventionele voorraden (schaliegas en teerzanden). Zoals uit het figuur duidelijk blijkt, zou het benutten van alle reserves (zonder afvang) tot emissies tot ver boven het koolstofbudget leiden; het gebruik van gas, olie en kolen moet worden opgeteld. Een deel van de reserves kan dus mogelijk niet kunnen worden benut. Hierbij geldt overigens dat verbranden van fossiele voorraden in combinatie met afvang-en-opslag niet tot emissies leidt en dus wel zou kunnen.