Logo of the PBL Netherlands Environmental Assessment Agency
To the main menuTo the main content

Baseline en mogelijke mitigatiescenario’s om binnen het 2 °C CO2-budget te blijven

Infographic | 24-02-2016

Het figuur illustreert hoe beperkt de schattingen van het koolstofbudget zijn. Wanneer de emissies van het belangrijkste broeikasgas, koolstofdioxide (CO2), door blijven groeien zoals in het verleden, dan stoten we wereldwijd in de komende eeuw naar schatting zo’n 4200 miljard ton CO2 uit. Goed voor een wereldwijde stijging van de mondiale temperatuur met zo’n 4 graden.

Ter illustratie gaan we hier verder uit van een middenschatting van het koolstofbudget om waarschijnlijk (>66% kans) te voldoen, afgerond op 1000 miljard ton CO2. Dit komt overeen met ongeveer 25x de huidige jaarlijkse emissies (de totale onzekerheidsrange loopt van 600-1200 GtCO2, dat wil zeggen 16-34x de huidige emissies). Wanneer wereldwijd de emissies met constante snelheid worden gereduceerd zouden de emissies dus in ongeveer 50 jaar naar nul moeten worden teruggebracht om zo binnen het budget te blijven (midden panel). Dat is bijzonder krap gezien de emissietrends in de afgelopen tientallen jaren (stijgend in plaats van dalend), maar ook gezien de levensduur van veel energie-infrastructuur (bijvoor-beeld, elektriciteitscentrales gaan vaak minstens 40 jaar mee).