Paul Lucas is een beleidsonderzoeker en Integrated Assessment Modeler in het team Duurzame Ontwikkeling. Zijn werk richt zich op het internationale klimaatbeleid en de rol van het milieu in duurzame ontwikkeling. Hij werkte enkele jaren als onderzoeker klimaatbeleid, waarin hij heeft gekeken naar post-2012 klimaat regimes, klimaat mitigatie strategieën en bijbehorende schattingen van mitigatiekosten. Met betrekking tot duurzame ontwikkeling heeft hij gekeken naar de rol van het milieu in het halen van de millenniumdoelstellingen (MDGs), vanuit aan lange termijnperspectief, ook na 2015. Zijn meer recente werk richt zich op geïntegreerde analyses van het bereiken van lange termijn duurzaamheid doelen, waarvoor hij specifiek kijkt naar de rol van het milieu in de post-2015 ontwikkelingsagenda en de Sustainable Development Goals (SDGs) . Hij heeft bijgedragen aan de Global Monitoring Report series van de Wereldbank en was betrokken als hoofdauteur voor UNEP’s vijfde Global Environmental Outlook (GEO). Verder schreef hij diverse wetenschappelijke artikelen over internationaal klimaatbeleid, energie dynamiek en meer bredere vraagstukken rond duurzame ontwikkeling.