Achtergronden bij de toekomst van de Noordzee

01-02-2019 | Publication

Dit document beschrijft de achtergronden bij PBL-scenariostudie ‘De toekomst van de Noordzee’. De scenariostudie verkent de ruimtelijke en ecologische effecten van mogelijke ontwikkelingen op de Noordzee tussen nu en 2050 met name voor de natuur, energietransitie en voedselvoorziening. Dat zijn de drie hoofdthema’s van de Noordzeestrategie 2030, een integrale beleidsnota voor de Noordzee in wording.

Het achtergronddocument geeft de achterliggende gegevens en aannames op het gebied van natuur, energie en voedsel op de Noordzee. Daarnaast zijn de ontwikkelingen nader toegelicht van de sectoren die buiten de drie hoofdthema’s vallen.

Het achtergronddocument moet niet als een zelfstandig leesbaar rapport worden gezien, maar als een naslagwerk voor de onderliggende gegevens en aannames. Het is een aanvulling op de scenariostudie.