De Nederlandse hypotheekschuld in 2025
De (on)mogelijkheden om de stijging van de hypotheekschuld te beperken

14-12-2012 | Publication

Bij ongewijzigd beleid zal de totale hypotheekschuld van alle Nederlandse huishoudens toenemen van circa 660 miljard nu tot ruim 900 miljard in 2025. In 2013 worden annuitaire hypotheken voor koopstarters een verplichte voorwaarde om nog recht op hypotheekrenteaftrek te krijgen. Toch zorgt deze maatregel niet voor een trendbreuk. Integendeel, het effect op de hypotheeksom wordt pas op de lange termijn zichtbaar en bedraagt slechts een bescheiden 3 procent in 2025.

Dat blijkt uit een onderzoek dat het Planbureau voor de Leefomgeving in samenwerking met Johan Conijn en Frans Schilder van de Amsterdam School of Real Estate in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) uitvoerden. Met behulp van een simulatiemodel is vastgesteld dat alleen ingrijpende veranderingen de autonome groei van de hypotheekschuld kunnen ombuigen.