Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) adviseert, met ondersteuning van TNO en DNV, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over verschillende onderdelen van de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). Het ministerie van EZK heeft PBL gevraagd advies uit te brengen over de openstelling van de SDE++ in 2022.

De SDE+ is sinds 2011 het belangrijkste instrument voor de stimulering van de opwekking van hernieuwbare energie in Nederland. In 2020 is de bestaande SDE+-regeling verbreed naar de SDE++. Nieuw hierbij was dat naast categorieën voor de productie van hernieuwbare energie ook CO2-reducerende opties anders dan hernieuwbare energie in aanmerking komen voor subsidie, de verbredingsopties. Binnen deze regeling wordt jaarlijks de kostprijs van hernieuwbare energie van diverse technologieën bepaald, binnen de SDE++-regeling aangeduid als het basisbedrag. Daarnaast zijn ook het correctiebedrag en de basisprijs belangrijke componenten van de SDE++-regeling.

De adviezen zijn te vinden via deze link:

Publicaties SDE++ | PBL Planbureau voor de Leefomgeving

Marktconsultatie SDE++

Vanaf 22 april 2021 is een conceptadvies per thema voorgelegd aan de markt ter consultatie. Op basis van schriftelijke reacties uit de markt en marktconsultatiegesprekken stelt PBL vervolgens het eindadvies op voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De minister van EZK besluit uiteindelijk rond het eind van het jaar over de openstelling van de nieuwe SDE++-regeling, de open te stellen categorieën en de bijbehorende basisbedragen.

 

 

  • De projectleiding bij de SDE++ bij PBL valt onder de verantwoordelijkheid van Sander Lensink en Koen Schoots
  • Indien u vragen heeft over de openstelling en uitvoering van de SDE++ kunt u zich richten tot RVO.nl
  • Indien u vragen heeft voor het projectteam kunt u contact opnemen met: sde@pbl.nl