Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

AOW’ers

Infographic | 11-09-2016

This page contains functionality your browser does not support. Please view this page in a different browser like Firefox or Chrome or in a more recent browser version. As an alternative, a static bitmap of the infographic is shown.

Aantal AOW-ers in 2016 per gemeente

0,9 miljoen meer AOW'ers

Het aantal AOW’ers neemt in de toekomst verder toe: van 3,0 miljoen AOW’ers in 2015 naar 3,9 miljoen in 2040. Het aantal 65-plussers neemt overigens veel sterker toe: van 3,0 miljoen in 2015 naar 4,8 miljoen rond 2040. De stijging van het aantal AOW’ers is minder sterk, als gevolg van het geleidelijk optrekken van de AOW-grens van 65 jaar in 2015 naar 69 in 2040.

Vooral meer AOW’ers in de grote steden

Vooral in de 4 grote steden zal het aantal AOW’ers gaan toenemen, dit geldt in het bijzonder in Amsterdam. Overigens is in de grote steden het aandeel AOW’ers op de totale bevolking juist vrij laag, in vergelijking met het Nederlands gemiddelde. Almere telt nu nog weinig AOW’ers, maar zal in de toekomst ook een sterke groei kennen. In de kleinere gemeenten neemt het aantal AOW’ers minder sterk toe. Hierdoor neemt de concentratie van AOW’ers in de grote steden in de toekomst nog verder toe. 

Het aantal AOW-ers groeit tot 2040 met 0,9 miljoen mensen. Vooral in de grote steden is de groei sterk.

Andere formaten

Gebruik infographics

Tenzij anders vermeld, is op deze infographic de ‘creative commons’ licentie naamsvermelding (CC-BY) van toepassing. Voor meer informatie over deze licentie en gebruik van de infographic, kunt u contact opnemen met onze beeldredactie (beeldredactie@pbl.nl).