Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Benoem gezamenlijk de kwaliteiten en voer samen oplossingen uit

Infographic | 19-11-2015
Benoem gezamenlijk de kwaliteiten en voer samen oplossingen uit

De bestuurlijke drukte en het aantal betrokkenen in het Groene Hart is groot. De dialoog over gewenste ontwikkelingen wordt gevoerd op lokale en regionale bestuurstafels. Omdat de kwaliteiten van het Groene Hart bovenlokaal zijn ligt het echter voor de hand als regie en coördinatie wordt gevoerd op de agenda’s van de lokale bestuurlijke tafels. Een integrale gebiedsvisie voor het Groene Hart kan hierbij een uitgangspunt vormen. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor deze regie kan door de drie provincies worden gevoerd, maar zij kunnen dit ook mandateren aan één partij. De Stuurgroep Nationale Landschap Groene Hart ligt als regievoerder voor de hand. Het PBL stelt dat de Rijksoverheid moet worden betrokken bij de gesprekken aan deze bestuurlijke tafels vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de reductie van CO2-emissie en het behoud van de unieke verkavelingsvorm in de veengebieden als (wereld)erfgoed.