Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Bevolkingspiramide

Infographic | 11-09-2016

This page contains functionality your browser does not support. Please view this page in a different browser like Firefox or Chrome or in a more recent browser version. As an alternative, a static bitmap of the infographic is shown.

Bevolkingspyramide

Deze infographic toont hoe de leeftijdsopbouw van gemeenten (met minimaal 50.000 inwoners in 2015) in de tijd verandert. Elke piramide toont de opbouw van een gemeente in een bepaald jaar per 5-jaarsleeftijdsgroep en loopt van onder naar boven van jong naar oud; de linkerkant van de piramide geeft de mannen weer en de rechterkant de vrouwen.

Groei in de grote stad

Nu wordt de piramide van grote steden gekenmerkt door een smalle basis en een vrij ‘dikke buik’ die naar boven toe geleidelijk afslankt. Dit komt door de komst van jongeren voor studie en een baan en door de komst van buitenlandse migranten. In 2040 is de vorm van de bevolkingspiramides van de grote steden wat minder ‘expressief’ dan nu: de sterke afslanking naar boven toe zal in de toekomst veel minder geprononceerd zijn. Vroeger verlieten veel jonge gezinnen de stad. In de toekomst blijven ze vaker hier wonen, waardoor ze het middenstuk tussen 30 en 60 jaar ‘opvullen’.

Krimp in de periferie

De leeftijdsopbouw van gemeenten in de periferie (b.v. Heerlen, Emmen en Terneuzen) kende in 1980 nog de karakteristieke vorm van een piramide: een brede onderkant die geleidelijk smaller wordt. Hierna sloeg de krimp toe, ingeluid door een (massaal) vertrek van jongeren naar de grote steden. De bevolkingspiramide van 2015 laat hiervan duidelijk de effecten zien: aan de onderkant lijken stukken te zijn ‘weggehapt’, terwijl aan de bovenkant van het middenstuk (50-75 jaar) de piramide lijkt te zijn ‘opgeblazen’. Dit komt doordat de volwassen van destijds hier zijn blijven wonen en oud zijn geworden. In de toekomst zal de bovenkant van de piramide nog wat verder in omvang groeien.

 

Er zijn grote verschillen in de leeftijdsopbouw tussen verschillende gemeenten en de leeftijdsopbouw verandert ook sterk in de tijd.

Andere formaten

Gebruik infographics

Tenzij anders vermeld, is op deze infographic de ‘creative commons’ licentie naamsvermelding (CC-BY) van toepassing. Voor meer informatie over deze licentie en gebruik van de infographic, kunt u contact opnemen met onze beeldredactie (beeldredactie@pbl.nl).