Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Biomassa uit bossen, 2010

Infographic | 03-03-2014
Biomassa uit bossen, 2010

Er is in 2010 in totaal zo’n 83 exajoule aan hout gekapt, waarvan 66 exajoule nuttig is gebruikt en circa 17 exajoule kapresten achterbleven in het bos of zijn verbrand. Binnen de mondiale productie van hout uit bossen en plantages kan onderscheid worden gemaakt tussen hout voor bouwmaterialen, meubelen, speelgoed, papier (17 exajoule) of direct voor energie (49 exajoule). Hout voor energie heeft een groot aandeel, vooral in ontwikkelingslanden omdat veel mensen daar hout gebruiken als (vaak de enige voor hen beschikbare) energiebron. Het is niet duidelijk of dit houtgebruik altijd duurzaam is. Statistieken over sprokkelen en het gebruik van brandhout in deze regio’s worden nauwelijks bijgehouden.

Een groot deel van de boomresten blijft na de kap achter in het bos of wordt ter plekke verbrand. Deze resten kunnen ook worden benut, al is het belangrijk een deel hiervan in het bos achter te laten voor het behoud van de bodemkwaliteit en biodiversiteit.

De meeste houten producten wordt tientallen jaren gebruikt; denk daarbij aan hout in gebouwen of houten meubelen. Door de toenemende welvaart komen er meer houten producten bij dan dat er worden weggegooid. Omdat de hoeveelheid houten producten toeneemt, zal de afvalstroom op termijn waarschijnlijk wel groter worden. Dit betekent dan meer biomassa-afval voor energieopwekking.

Het beleid is erop gericht hout zo lang mogelijk te gebruiken, het zogenaamde cascaderen. Als het hout kwalitatief niet meer geschikt is voor bepaalde hoogwaardige toepassingen, zoals meubelen, dan zijn er in veel gevallen laagwaardiger toepassingen mogelijk of kunnen de vezels in de papierproductie worden gebruikt. Papier kan ook weer diverse keren worden hergebruikt. Uit de inventarisatie blijkt dat hout al redelijk veel wordt gerecycled.

Mede als gevolg van de doelstellingen die zijn geformuleerd voor het gebruik van hernieuwbare energie in de elektriciteitsproductie, wordt er in Nederland ook veel hout meegestookt in kolencentrales. In het Energieakkoord is hiervoor voor 2020 overigens wel een maximum afgesproken. Een al te krachtige stimulering van het meestoken van biomassa kan ertoe leiden dat er minder hout wordt gerecycled.

Meer lezen

Integrated analysis of global biomass flows in search of the sustainable potential for bioenergy production, Born G.J. van den et al. (in voorbereiding)

Gerelateerde publicaties

Gebruik infographics

Tenzij anders vermeld, is op deze infographic de ‘creative commons’ licentie naamsvermelding (CC-BY) van toepassing. Voor meer informatie over deze licentie en gebruik van de infographic, kunt u contact opnemen met onze beeldredactie (beeldredactie@pbl.nl).