Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Bodems van graslanden raken wereldwijd veel vruchtbaarheid kwijt

Infographic | 16-02-2016

De figuur laat de fosforstromen zien binnen het graslandsysteem en tussen grasland en akkerland. Voor het graslandsysteem zien we externe fosfor-inputs in de vorm van veevoer en kunstmest, en uitvoer in de vorm van vlees, melk en andere producten. Er is ook een interne kringloop door de consumptie van gras en de excretie van dierlijke mest (15.8 miljoen ton fosfor per jaar ofwel Tg fosfor per jaar). Een deel van de fosfor in mest wordt in de weide uitgescheiden en komt in de bodem terug; een ander deel (3.5 Tg per jaar) wordt gebruikt in akkerland om voedselgewassen te bemesten, en een deel verlaat het graslandsysteem voor niet-landbouwkundige doeleinden (2.6 Tg per jaar als brandstof, bouwmateriaal, etc.).

Gebruik infographics

Tenzij anders vermeld, is op deze infographic de ‘creative commons’ licentie naamsvermelding (CC-BY) van toepassing. Voor meer informatie over deze licentie en gebruik van de infographic, kunt u contact opnemen met onze beeldredactie (beeldredactie@pbl.nl).