Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Broedplaatsen voor innovatie

Infographic | 26-06-2015
Broedplaatsen voor innovatie

Steden lopen voorop in de transitie naar een groenere economie. Bedrijven en onderzoeksinstellingen die zich bezighouden met groene innovaties, clusteren sterk in de grote stedelijke agglomeraties. Hun kennis, creativiteit en inzet bieden kansen voor innovatie en groene groei. Veel innovatieve ideeën en producten stranden echter voordat ze de markt kunnen veroveren.

Brondata

De grafiek is gebaseerd op gegevens van de OESO (REGPAT database, juli 2014). De gegevens in de kaart zijn afkomstig van het CBS. De kaart is eerder gepubliceerd in de PBL-publicatie Vergroenen en verdienen (2013).

Gebruik infographics

Tenzij anders vermeld, is op deze infographic de ‘creative commons’ licentie naamsvermelding (CC-BY) van toepassing. Voor meer informatie over deze licentie en gebruik van de infographic, kunt u contact opnemen met onze beeldredactie (beeldredactie@pbl.nl).