Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Circulaire economie in het voedselsysteem

Infographic | 19-06-2016

PBL onderscheidt 3 aangrijpingspunten voor het circulair maken van de agrofoodsector:

  • duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen;
  • beperken van voedselverspilling;
  • optimaliseren van  het gebruik van reststromen.

Een primair aangrijpingspunt is een zodanig beheer van natuurlijke hulpbronnen, dat we in de toekomst in onze behoefte aan voedsel, energie en materialen kunnen blijven voorzien. Gebrekkig beheer leidt tot verontreiniging en uitputting van deze hulpbronnen.

Nog steeds wordt veel voedsel verspild, zowel bij mensen thuis als bij bedrijven. Nederlanders eten bijvoorbeeld steeds vaker sterk bewerkt voedsel, zoals snacks, waardoor bij bedrijven meer reststromen van eetbaar voedsel ontstaan.

Veel reststromen van voedsel worden momenteel gebruikt als veevoer of ze worden vergist voor energieproductie. Dat zijn zonder meer stappen naar een circulaire economie. Maar het kan beter. Vergisting van reststromen wordt bijvoorbeeld gesubsidieerd door de overheid als onderdeel van het energiebeleid. Deze reststromen zijn vaak eerder in de keten hoogwaardiger te gebruiken als voedsel, veevoer of grondstof voor bioraffinage.

Gerelateerde publicaties

Gebruik infographics

Tenzij anders vermeld, is op deze infographic de ‘creative commons’ licentie naamsvermelding (CC-BY) van toepassing. Voor meer informatie over deze licentie en gebruik van de infographic, kunt u contact opnemen met onze beeldredactie (beeldredactie@pbl.nl).