Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

De stad in trek

Infographic | 26-06-2015
De stad in trek

Wereldwijd trekken mensen naar de stad en dat zal volgens de prognoses van de VN de komende decennia niet veranderen. Sociale en economische activiteiten concentreren zich steeds meer in grote stedelijke agglomeraties. Voor Nederland voorziet de regionale prognose van CBS/PBL (2013) een sterke concentratie van de bevolkingsgroei in stedelijke gebieden. Vooral in en rond de grote steden wordt een toename verwacht.

Brondata

De actuele en historische demografische gegevens zijn afkomstig van het CBS. De gegevens voor de toekomst zijn gebaseerd op de regionale bevolkings- en huishoudensprognose (2013) van het PBL en CBS. De verdeling in stedelijke kernen, ommeland en overig Nederland is gebaseerd op een methodiek van de OESO (2012).

Gebruik infographics

Tenzij anders vermeld, is op deze infographic de ‘creative commons’ licentie naamsvermelding (CC-BY) van toepassing. Voor meer informatie over deze licentie en gebruik van de infographic, kunt u contact opnemen met onze beeldredactie (beeldredactie@pbl.nl).