Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Een circulaire economie is meer dan recycling

Infographic | 22-06-2016

Voor de transitie naar een circulaire economie is een zo hoogwaardig mogelijk gebruik en hergebruik van grondstoffen gewenst. Als vuistregel geldt dat meer circulariteit in een productketen leidt tot minder gebruik van grondstoffen en daardoor minder milieudruk in die productketen.

Het circulair ontwerpen van producten (redesign) is een overkoepelende strategie. Producten efficiënter gebruiken (door bijvoorbeeld delen) en fabriceren heeft over het algemeen de voorkeur boven levensduurverlenging. Hergebruik van producten of onderdelen is veelal gunstiger dan grondstoffen recyclen. Wanneer levensduurverlenging niet mogelijk is, dan kunnen producten en onderdelen na gebruik nog in diverse grondstoffen worden ontleed, om ze vervolgens te recyclen.

Verbranding met energieterugwinning heeft voor circulaire economie de laagste prioriteit. Door recycling en verbranding zo lang mogelijk uit te stellen, behouden grondstoffen zo lang mogelijk hun economische waarde.

In de praktijk zijn er altijd uitzonderingen mogelijk. Soms kan een laagwaardig gebruik van reststromen meer voordelen opleveren dan hoogwaardig gebruik, bijvoorbeeld doordat de reststroom verontreinigd is en zuivering veel energie kost. Dit betekent dat maatwerk nodig is.

Gebruik infographics

Tenzij anders vermeld, is op deze infographic de ‘creative commons’ licentie naamsvermelding (CC-BY) van toepassing. Voor meer informatie over deze licentie en gebruik van de infographic, kunt u contact opnemen met onze beeldredactie (beeldredactie@pbl.nl).