Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Een land van kleine steden

Infographic | 26-06-2015
Een land van kleine steden

Nederland is sterker verstedelijkt dan de meeste andere landen in Europa. Tegelijkertijd is het aandeel inwoners dat in grote stedelijke regio’s (met meer dan 500.000 inwoners) woont opvallend laag: de helft van de stedelijke bevolking woont in kleine stedelijke regio’s. Dit heeft te maken met de polycentrische structuur van het stedelijk netwerk in Nederland.

Brondata

De verdeling in grote en kleine stedelijke regio’s is gebaseerd op een methodiek van de OESO (2012).

Gerelateerde publicaties

Gebruik infographics

Tenzij anders vermeld, is op deze infographic de ‘creative commons’ licentie naamsvermelding (CC-BY) van toepassing. Voor meer informatie over deze licentie en gebruik van de infographic, kunt u contact opnemen met onze beeldredactie (beeldredactie@pbl.nl).