Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Grote verschillen in leeftijdsopbouw

Infographic | 10-09-2014
Grote verschillen in leeftijdsopbouw

De leeftijdsopbouw verschilt sterk tussen de grote steden en de krimpregio’s. In de steden zijn en blijven er relatief veel jongeren. In de krimpregio’s wonen relatief steeds meer ouderen.

Brondata

In de infographics zijn de demografische cijfers voor de toekomst gebaseerd op de regionale bevolkings- en huishoudensprognose (2013) van het PBL en CBS.

De actuele en historische (demografische) cijfers zijn afkomstig van het CBS, en onder andere ontleend aan de elektronische database StatLine.

Gerelateerde publicaties

Gebruik infographics

Tenzij anders vermeld, is op deze infographic de ‘creative commons’ licentie naamsvermelding (CC-BY) van toepassing. Voor meer informatie over deze licentie en gebruik van de infographic, kunt u contact opnemen met onze beeldredactie (beeldredactie@pbl.nl).