Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Door de bodemdaling nemen de maatschappelijke kosten toe

Infographic | 24-06-2015
Door de bodemdaling nemen de maatschappelijke kosten toe.

Bij ongewijzigd beleid blijft de veenbodem dalen en nemen de maatschappelijke kosten navenant toe. Daarnaast veroorzaakt veenoxidatie meer dan 1% van de landelijke CO2 uitstoot en is het veenlandschap kwetsbaar door verstedelijking en intensieve landbouw.