Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Jongeren

Infographic | 11-09-2016

This page contains functionality your browser does not support. Please view this page in a different browser like Firefox or Chrome or in a more recent browser version. As an alternative, a static bitmap of the infographic is shown.

Het aantal jongeren in 2016 per gemeente

Slechts 2% meer jongeren

Terwijl de totale bevolking tussen 2015 en 2040 toeneemt met ruim 7%, neemt het aantal 0-19 jarigen toe met nog geen 2,5%, in absolute zin 90.000 jongeren erbij.

Meer jongeren in steden

Vroeger werden veel kinderen geboren in de kleinere gemeenten. Inmiddels is het geboortecijfer in de stad gestegen. De gezinnen uit Marokko, Turkije en andere niet-westerse landen die daar zijn neergestreken, zijn kinderrijker dan autochtone gezinnen. Bovendien bieden de stedelijke herstructurerings- en Vinex-wijken meer ruimte aan jonge gezinnen. Ook veel jongeren van 17 jaar en ouder trekken naar de grote stad, om hier te gaan studeren of (eerste) werkervaring op te doen.

Minder jongeren in  kleinere gemeenten

Uit de kleinere (plattelands)gemeenten trekken jongeren vaak weg. Dit werkt ook door in het aantal kinderen dat hier wordt geboren. Hierdoor neemt het aantal jongeren hier in de toekomst (licht) af. 

Het aantal jongeren neemt in de toekomst vooral in de grote steden toe.

Andere formaten

Gebruik infographics

Tenzij anders vermeld, is op deze infographic de ‘creative commons’ licentie naamsvermelding (CC-BY) van toepassing. Voor meer informatie over deze licentie en gebruik van de infographic, kunt u contact opnemen met onze beeldredactie (beeldredactie@pbl.nl).