Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Meer wegen, meer spoorlijnen

Infographic | 14-10-2014
Meer wegen, meer spoorlijnen

Parallel aan de uitbreiding van het bebouwd gebeid werd ook het infrastructuurnetwerk groter. Nieuwe stedelijke gebieden werden ontsloten door wegen, er kwamen nieuwe snelweg- en spoorverbindingen en randwegen. Tot 1990 werd vooral het netwerk uitgebreid, daarna is vooral de capaciteit op bestaande verbindingen vergroot.

Brondata

Nationaal Wegenbestand (NWB)

Gerelateerde publicaties

Gebruik infographics

Tenzij anders vermeld, is op deze infographic de ‘creative commons’ licentie naamsvermelding (CC-BY) van toepassing. Voor meer informatie over deze licentie en gebruik van de infographic, kunt u contact opnemen met onze beeldredactie (beeldredactie@pbl.nl).