Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Mensen maken de stad

Infographic | 26-06-2015
Mensen maken de stad

Niet alle opgaven op het gebied van economie, leefbaarheid en innovatie kunnen op het niveau van de stad worden opgelost. Wel bieden steden kansen om bestaande praktijken om te vormen en nieuwe kennis en kunde te ontwikkelen. Lokale experimenten en de intelligentie en daadkracht van energieke burgers, organisaties en ondernemers kunnen het verschil maken.

Brondata

Deze infographic is een illustratieve afbeelding.

Gerelateerde publicaties

Gebruik infographics

Tenzij anders vermeld, is op deze infographic de ‘creative commons’ licentie naamsvermelding (CC-BY) van toepassing. Voor meer informatie over deze licentie en gebruik van de infographic, kunt u contact opnemen met onze beeldredactie (beeldredactie@pbl.nl).