Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Minder inkomen, minder gezond

Infographic | 26-06-2015
Minder inkomen, minder gezond

De leefbaarheid en veiligheid in de Nederlandse steden is in de afgelopen decennia fors verbeterd. Toch komen criminaliteit en overlast uiteraard nog steeds voor, het meest in de grotere steden. Ook blijven de inwoners van de grotere steden gemiddeld minder lang gezond en worden ze wat minder oud. Dat hangt vooral samen met het relatief grote aantal laagopgeleide mensen met een laag inkomen.

Brondata

De gegevens over de levensverwachting en de sociaaleconomische status zijn afkomstig van het RIVM.

Gerelateerde publicaties

Gebruik infographics

Tenzij anders vermeld, is op deze infographic de ‘creative commons’ licentie naamsvermelding (CC-BY) van toepassing. Voor meer informatie over deze licentie en gebruik van de infographic, kunt u contact opnemen met onze beeldredactie (beeldredactie@pbl.nl).