Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Ontwikkelingsfasen voor technologieën voor bio-energie

Infographic | 03-03-2014
Ontwikkelingsfasen voor technologieën voor bio-energie

De omzetting van biomassa in het gewenste product vereist specifieke technologie. Sommige van die technieken zijn al lang uitontwikkeld en eenvoudig toe te passen, zoals de verbranding van biomassa voor de warmtevoorziening of de fermentatie van suikers om ethanol te produceren. Andere technieken, vooral die voor de omzetting van droge biomassa in koolwaterstoffen als methaan of in diesel, zitten nog in de fase van ontwikkeling.

Daarin onderscheiden we vier fasen:

  • Pilot: Grote onderzoeksopstelling
  • Demo: Kleine praktijkopstelling
  • Flag-ship: Eerste toepassing op grote schaal
  • Commercieel: Bewezen techniek

Nederland heeft een aanzienlijke productiecapaciteit voor biodiesel uit plantaardige oliën (koolzaadolie, palmolie, zonnebloemolie) en voor bio-ethanol, en de daaruit gemaakte ETBE (toevoeging voor benzine), uit suikers (zowel uit suikerriet als suikerbiet) en zetmeel (component van bijvoorbeeld tarwe en mais).

Er wordt in Nederland ook relatief veel droge biomassa, waaronder houtpellets, meegestookt in kolencentrales. Bovendien is de laatste jaren de toepassing van vergisting voor de omzetting van mest en afvalstromen (biomassa met een relatief hoog vochtgehalte) in biogas aanzienlijk toegenomen.

Een interessante ontwikkeling is die van verwerking van droge biomassa tot biomethanol, dat in de transportsector of in de chemie kan worden ingezet. Met Europese subsidie is een eerste grootschalige toepassing van een vergassingsinstallatie in voorbereiding.

Reststromen uit de land- en bosbouw en mogelijk de teelt van energiegewassen, kunnen zorgen voor een toename in het mondiale aanbod van duurzame biomassa. Voor Nederland is het een relevante vraag of deze biomassa tegen aanvaardbare kosten naar de Nederlandse havens kan worden getransporteerd om hier grootschalige verwerking te kunnen realiseren.In het schema zijn niet de ontwikkelingen in de chemische industrie naar meer biotechnologie opgenomen. Daarbij gaat het vooral om de productie van specifieke chemische stoffen en in vele gevallen meer om de benutting van meer biokennis (biotechnologie) dan om de inzet van meer biomassa.

Gerelateerde publicaties

Gebruik infographics

Tenzij anders vermeld, is op deze infographic de ‘creative commons’ licentie naamsvermelding (CC-BY) van toepassing. Voor meer informatie over deze licentie en gebruik van de infographic, kunt u contact opnemen met onze beeldredactie (beeldredactie@pbl.nl).