Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Potentiële beroepsbevolking

Infographic | 11-09-2016

This page contains functionality your browser does not support. Please view this page in a different browser like Firefox or Chrome or in a more recent browser version. As an alternative, a static bitmap of the infographic is shown.

Potentiële beroepsbevolking

Tot nu toe is in Nederland de potentiële beroepsbevolking (20 tot AOW-gerechtigde leeftijd) voortdurend toegenomen. In de toekomst wordt deze groep nog wat groter als gevolg van het geleidelijk optrekken van de AOW-leeftijd van 65 naar 69 jaar in 2040. Het aantal mensen in Nederland  tussen de 20 en de AOW-leeftijd in 2015 is 10 miljoen en groeit door naar 10,3 miljoen in 2040.

Groei potentiële beroepsbevolking in Randstad

In de toekomst concentreert de groei zich  in de Randstad. Hierbij loopt de provincie Flevoland voorop: door de komst van jonge stellen zijn er de afgelopen decennia veel kinderen geboren die inmiddels de werkzame leeftijd bereiken. Ook de grote steden in de Randstad mogen nog een stevige groei verwachten. Deze steden zijn populair onder jongeren uit heel Nederland en bij buitenlandse migranten.

Lichte afname in andere regio’s

In andere regio’s neemt de potentiële beroepsbevolking licht af. Een oorzaak is dat juist het meest actieve bevolkingsdeel, de jongeren, wegtrekt uit de krimpregio’s, zoals Delfzijl en omgeving, Oost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg. 

De potentiele beroepsbevolking neemt vooral grote steden gaan vergrijzen.

Andere formaten

Gebruik infographics

Tenzij anders vermeld, is op deze infographic de ‘creative commons’ licentie naamsvermelding (CC-BY) van toepassing. Voor meer informatie over deze licentie en gebruik van de infographic, kunt u contact opnemen met onze beeldredactie (beeldredactie@pbl.nl).