Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Productie van groen gas door combinatie biomassavergassing en hernieuwbare elektriciteit

Infographic | 03-03-2014
Productie van groen gas door biomassavergassing en hernieuwbare elektriciteit
  • Het overschot aan hernieuwbare elektriciteit (van wind en zon) in bepaalde periodes wordt via elektrolyse omgezet in waterstof (en zuurstof); zo kan deze elektriciteit chemisch worden vastgelegd.
  • Voor zover de waterstof niet direct kan worden gebruikt, kan deze worden toegevoegd aan het syngas.
  • Het syngas is de grondstof voor het methaan. Door het toegevoegde waterstof kan ook het CO2 voor het grootste deel worden omgezet in methaan in plaats van dat deze wordt uitgestoten naar de atmosfeer. Het CO2 hoeft niet meer te worden opgeslagen en het rendement van de omzetting van koolstof in de biomassa naar koolstof in methaan wordt sterk verhoogd.
  • Voor het geproduceerde methaan (groen gas) is de infrastructuur voor distributie beschikbaar en indien nodig kan het worden opgeslagen in ondergrondse gasvelden.

Door vergassing van biomassa wordt een syngas – mengsel van waterstof (H2), koolstofmonoxide (CO), CO2 en methaan (CH4) – gemaakt.

In de afgelopen jaren zijn de eerste experimenten voor deze technologie gestart in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. De haalbaarheid en betaalbaarheid van deze combinatie moeten nader moeten worden onderzocht. Weliswaar kan gebruik worden gemaakt van goedkope – want een overschot aan – elektriciteit, maar het aanbod ervan is niet gelijkmatig en de capaciteit wordt dan maar gedeeltelijk benut. Daardoor stijgen de kapitaalslasten van de elektrolysestap. Zo zijn er meer afwegingen binnen deze optie die nadere studie vereisen. Een combinatie als deze toont wel dat er kansen liggen bij oplossingen die op systeemniveau worden uitgewerkt.

Meer informatie

Gebruik infographics

Tenzij anders vermeld, is op deze infographic de ‘creative commons’ licentie naamsvermelding (CC-BY) van toepassing. Voor meer informatie over deze licentie en gebruik van de infographic, kunt u contact opnemen met onze beeldredactie (beeldredactie@pbl.nl).