Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Van krappe naar ruime woningmarkt

Infographic | 10-09-2014
Van krappe naar ruime woningmarkt

Na 2030 stroomt de grote babyboomgeneratie door overlijden uit de woningmarkt. Hierdoor komen veel woningen vrij. In krimpregio’s dreigt dan leegstand, terwijl dit in de Randstad de druk op de woningmarkt verlicht.

Brondata

In de infographics zijn de demografische cijfers voor de toekomst gebaseerd op de regionale bevolkings- en huishoudensprognose (2013) van het PBL en CBS.

De actuele en historische (demografische) cijfers zijn afkomstig van het CBS, en onder andere ontleend aan de elektronische database StatLine.

Gerelateerde publicaties

Gebruik infographics

Tenzij anders vermeld, is op deze infographic de ‘creative commons’ licentie naamsvermelding (CC-BY) van toepassing. Voor meer informatie over deze licentie en gebruik van de infographic, kunt u contact opnemen met onze beeldredactie (beeldredactie@pbl.nl).