Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Verhouding aantal huishoudens 20-39 jarigen en huishoudens 85-plussers

Infographic | 28-08-2013
Verhouding aantal huishoudens 20 - 39 jarigen en huishoudens 85-plussers
NB: De leeftijd van het huishouden is afgeleid van de leeftijd van de referentiepersoon van het huishouden; bij paren is dit de man.

Huishoudens met 20-39 jarigen zijn de meest mobiele groep op de woningmarkt en daarmee een potentiele klant voor huizen die ouderen achterlaten. Het aantal potentiele klanten neemt echter sterk af. Vandaag de dag tellen vooral sterk vergrijsde regio’s weinig huishoudens met 20-39 jarigen op ieder huishouden van 85-plussers. In de toekomst zal dit niet anders zijn. In Zeeuws-Vlaanderen staan op dit moment tegenover ieder huishouden met 85-plussers bijna 6 huishoudens met 20-39 jarigen. In 2040 zullen dit er minder dan 3 zijn.

Ook de grote steden zien de ratio tussen potentiele huurders en kopers versus ouderenhuishoudens die de woningmarkt gaan verlaten, verslechteren. Zo telt Amsterdam vandaag de dag ruim 20 huishoudens met 20-39 jarigen op ieder huishouden met 85-plussers. In 2040 zal deze verhouding 1 op de 12 zijn. Maar vooral 'new town' Almere staat een aardverschuiving te wachten. Op dit moment staan tegenover iedere huishouden van 85-plussers nog 24 huishoudens in de meest mobiele levensfase. In 2040 zullen dit er slechts 7 zijn, ofwel een afname van ongeveer 73 procent. Daarmee wordt het steeds minder vanzelfsprekend dat er een nieuwe huurder of koper wordt gevonden voor de woningen die ouderen achter laten. Zeker omdat deze woningen veelal niet zullen voldoen aan de dan geldende kwaliteitseisen.

Brondata

Groot, C. de & Eskinasi, M. (2013) 'Increasing homeownership in an ageing society: The traces of elderly homeowners in declining and tensed housing markets in the Netherlands', paper voor het ENHR congress in Tarragona, 19-22 juni 2013.

Gerelateerde publicaties

Gebruik infographics

Tenzij anders vermeld, is op deze infographic de ‘creative commons’ licentie naamsvermelding (CC-BY) van toepassing. Voor meer informatie over deze licentie en gebruik van de infographic, kunt u contact opnemen met onze beeldredactie (beeldredactie@pbl.nl).