Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Vlees en vis

Infographic | 18-12-2012
Pagina 'Vlees en vis' uit 'Nederland Verbeeld'

De Nederlandse veestapel is voor een groot deel bestemd voor de export. 11% van de totale hoeveelheid broeikasgassen die Nederland uitstoot (lachgas, methaan en koolstofdioxide), is afkomstig uit de veeteelt. De in Nederland geconsumeerde vis komt van over de hele wereld. 75% is wild gevangen en 25% gekweekt. De gekweekte vissen worden deels gevoed met gevangen vis. De vis die we vangen in het Nederlandse deel van de Noordzee is steeds jonger (en dus kleiner).

Brondata

‘De wereldwijde productie van vlees neemt toe’: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

‘11% van de totale hoeveelheid broeikasgassen’: PBL Balans voor de Leefomgeving 2012. pagina 131

'De gemiddelde Nederlander verbruikte 85 kilo vlees in 2011; dit was in 2000 87 kilo’: Productschap Vee & Vlees: voorlopige jaarcijfers 2011, Vleesverbruik stabiel

‘We aten in 2010 gemiddeld 95 gram vlees per dag’: Blonk Consultants – milieudruk van ons eten

‘De Nederlandse veestapel is voor een groot deel bestemd voor de export’: PBL Balans voor de Leefomgeving, onder andere pagina 130.

‘Een grote zorg is de antibiotica-resistentie van bacteriën’: Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

‘Een hoog antibioticagehalte leidt tot resistente ziektekiemen, waardoor antibiotica soms niet meer werkt’: Balans voor de Leefomgeving, pagina 140.

Vis

Vangen kleinere vissen

Gerelateerde publicaties

Gebruik infographics

Tenzij anders vermeld, is op deze infographic de ‘creative commons’ licentie naamsvermelding (CC-BY) van toepassing. Voor meer informatie over deze licentie en gebruik van de infographic, kunt u contact opnemen met onze beeldredactie (beeldredactie@pbl.nl).