Nieuws

Belangrijkste conclusies en observaties van de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) en de eerdere Nationale Energieverkenningen (NEV). De Nationale Energieverkenning (NEV) is sinds 2014 beschikbaar en met ingang van 2019 opgegaan in de Klimaat- en Energieverkenning (KEV).