Literatuur over de MetaNatuurPlanner

Het model MetaNatuurPlanner is gebruikt in diverse projecten en er zijn diverse artikelen over verschenen. De literatuurgegevens zijn op deze pagina bijeen gebracht.

Literatuur

Artikelen