De indicatoren in deze monitor laten zien waar een extra beleidsinzet nodig is om de doelen van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) te kunnen halen. Zie de tekst voor meer informatie over de figuur.
Overzicht indicatoren Monitor NOVI 2022