Veruit de meeste nieuwe stadsbewoners (vestigers) zijn 18-24 jaar oud, en dat is in de periode 1996-2018 onveranderd. Wel is het aandeel van deze jongeren in het totale aantal vestigers na een geleidelijke toename tot ruim boven 40 procent in 2014, de laatste jaren weer aan het afnemen. Bij de vertrekkers vormen de dertigers in alle jaren nog altijd de grootste groep. Wel is hun aandeel tussen 2000 en 2013 gestaag afgenomen. Pas de laatste jaren is hun aandeel weer gestegen, maar niet tot het niveau van voor 2000.
In de hele periode zijn veruit de meeste vestigers 18-24 jaar oud. Bij de vertrekkers zijn de dertigers nog altijd de grootste groep, maar hun aandeel is wel afgenomen.