In de periode 1996-2018 is de voornaamste herkomstlocatie van de nieuwe stadsbewoners veranderd van de Nederlandse gemeenten buiten de directe omgeving van de grote steden (‘overig Nederland’) naar het buitenland. Ook het aandeel personen dat vanuit de stad naar het buitenland vertrok is sterk gestegen, en vanaf 2005 was het buitenland de voornaamste bestemming. Sinds 2017 echter, is het aandeel dat vanuit de stad naar overig Nederland verhuist weer vergelijkbaar met het aandeel dat naar het buitenland vertrekt.
Nieuwe stadsbewoners komen niet langer hoofdzakelijk uit overig Nederland, maar uit het buitenland. Het aandeel vertrekkers naar het buitenland is de laatste jaren juist gedaald.