Er zijn lokale verschillen in leegstand: kantorenleegstand komt meer voor in de Randstad en winkelleegstand in de perifere regio’s.
Er zijn lokale verschillen in leegstand: kantorenleegstand komt meer voor in de Randstad en winkelleegstand in de perifere regio’s.