Deze figuur laat zien dat door de maatregelenpakketten van de politieke partijen het autogebruik en het aantal passagiers op Nederlandse luchthavens afneemt, en dat het openbaarvervoergebruik, fietsen en lopen toeneemt, maar dat de mate waarin sterk verschilt.
Deze figuur toont het effect van de maatregelenpakketten van de politieke partijen op het autogebruik, het openbaarvervoergebruik, fietsen en lopen en het aantal passagiers op Nederlandse luchthavens ten opzichte van het basispad in 2030.