Deze figuur laat de verwachte effecten zien door maatregelen op landbouwemissies (exclusief glastuinbouw). Subfiguur 1: emissie amoniak in kilotonnen in 2030, afgezet tegen het indicatief doel voor 2030. Bij D66 en GL-PvdA ligt het doel in de bandbreedte, voor de andere partijen zijn de missies te hoog. Subfiguur 2: emissie broekgasgassen in megaton CO2-equivalenten in 2030, afgezet tegen het indicatief doel 2030. Bij de VVD ligt de onderkant van de bandbreedte net boven het doel. Bij de ChristenUnie en Volt ligt het doel in de bandbreedte. Bij D66 en GroenLinks-PvdA licht de bandbreedte onder het doel.
De verwachte effecten door maatregelen op landbouwemissies (exclusief glastuinbouw) voor de vijf partijen ten opzichte van het indicatieve doel in 2030.