Deze figuur laat de verwachte effecten zien door maatregelen op emissie broeikasgassen. De emissie in megaton CO2-equivalenten in 2030, afgezet tegen het streefdoel van 55% reductie. Bij de VVD en de ChristenUnie ligt het doel in de bandbreedte. Bij D66, GroenLinks-PvdA, en Volt ligt het doel aan de bovenkant van de bandbreedte. Ook weergegeven is de emissiereductie door de verplaatsing van productie naar het buitenland. Deze is nul bij de VVD, en het hoogst bij GroenLinks-PvdA en Volt.
De verwachte effecten van maatregelen op de emissie van broeikasgassen afgezet tegen het streefdoel van 55% reductie.