Deze figuur laat de verwachte effecten zien van maatregelen op personenmobiliteit ten opzichte van het basispad. Vier staafdiagrammen later per partij een toe- of afname zien voor 2030 en 2040. Subfiguur 1: het aantal autokilometers. Deze nemen licht toe bij de VVD, nemen af bij de andere partijen. Subfiguur 2: het aantal reizigerskilometers openbaar vervoer. Deze nemen voor alle partijen toe, het minst bij de VVD en het meest bij Volt. Subfiguur 3: kilometers fietsen en lopen. Deze nemen licht toe bij ChristenUnie, D66 en Volt, bij de andere partijen is er geen effect. Subfiguur 4: passagiers luchtvaart. Deze nemen licht af bij de VVD, en significant af bij de andere partijen.
De verwachte effecten van maatregelen op personenmobiliteit ten opzichte van het basispad voor de vijf partijen.