Leegstand oppervlakte winkels: De leegstand is opgelopen tot bijna 8%: bijna 300.000 vierkante meter winkelvloeroppervlak meer dan werd gedacht. Het aandeel structurele leegstand (leegstand meer dan drie jaar) en langdurige leegstand (leegstand tussen één en drie jaar) neemt harder toe dan de leegstand van maximaal één jaar (frictie- of aanvangsleegstand).
De leegstand is opgelopen tot bijna 8%: bijna 300.000 vierkante meter winkelvloeroppervlak meer dan werd gedacht. Het aandeel structurele leegstand (leegstand meer dan drie jaar) en langdurige leegstand (leegstand tussen één en drie jaar) neemt harder toe dan de leegstand van maximaal één jaar (frictie- of aanvangsleegstand).