De infographic geeft de spanning weer tussen de ambitie van reductiedoelen volgens verschillende verdelingsprincipes en de haalbaarheid van die doelen binnen de Nederlandse grenzen. Verdelingsprincipes die niet stroken met beginselen van het internationaal milieurecht hebben we weergegeven in lichte bolletjes als ‘mogelijk niet rechtvaardig’. In de linkerbalk (1,5-graden-emissiepad) is te zien dat een emissiereductiedoel van 90 % alleen strookt met die lichtgekleurde verdelingsprincipes. Om te voldoen aan verdelingsprincipes volgens de beginselen van het internationaal milieurecht (‘rechtvaardig’) zijn diepere reducties nodig. In de tweede balk is te zien dat voor een 2-graden-emissiepad ook één rechtvaardigheidsprincipe de 90 % overstijgt: het recht op duurzame ontwikkeling.
Realisatie, raming en trend